Wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.