Remont kanalizacji deszczowej w celu wyeliminowania zalewania wodą opadową
budynku szkoły przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie 
 

Postępowanie nr 23/WIR/2021 

Termin składania ofert: do 02.09.2021 r. do godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert: 02.09.2021 r. o godz. 10:15

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/36921/details