Utrzymanie czystości i porządku w obiektach administrowanych 

przez Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy :

Część I - Sprzątanie i utrzymanie w czystości powierzchni wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych

w obiektach administrowanych przez Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Część II - Utrzymanie czystości i porządku na terenie ujęć wody oligoceńskiej przy ul. Lentza i ul. Królowej Marysieńki

oraz Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Królowej Marysieńki,

administrowanych przez Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

 

Postępowanie nr 25/WZN/WOŚ/2021

Termin składania ofert: do 30.08.2021 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 30.08.2021 r. o godz. 11:15

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/37246/details