„Miejsce przyjazne Mieszkańcom Wilanowa” – Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców

na planie „Klucza Dóbr Wilanowskich” – Etap I i II

Postępowanie nr 29/WOŚ/2021

 

Termin składania ofert: do 21.09.2021 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 21.09.2021 r. o godz. 12:15

 WADIUM : 2 000,00 zł

 

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/38329/details