Od b1 kwietnia będziesz mieć wpływ na to, ile zapłacisz za smieci.To najsprawiedliwsza metoda dopiszczona w ustawie.To ty decydujesz o zużyciu wody i wysokości swojej opłaty, Osoby mieszkające samotnie zapłacą mniej niż wynosi obecna, ryczałtowa stawka za śmieci. Rodziny wieloosobowe z Kartą Dużej Rodziny mogą otrzymać wsparcie z programu osłonowego prowadzonego przez miasto.

Od kwietnia 2021 r. w Warszawie będą obowiązywać nowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami - od ilości zużytej wody. Wzory nowych deklaracji oraz kreator ułatwiający wypełnienie deklaracji od dnia 1 kwietnia br. będą dostępne na stronie czysta.um.warszawa.pl. Pod tym linkiem sprawdzisz jak można złożyć deklarację online. Opłata będzie liczona na podstawie średniego zużycia wody z 6 kolejnych miesięcy z okresu ostatniego roku.

Nową deklarację należy złożyć do 10 maja 2021 r. Obowiązek ten dotyczy właścicieli budynków jednorodzinnych, a także zarządców nieruchomości wspólnych, m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Zachęcamy do złożenia deklaracji online. Złożenie deklaracji w Urzędzie wymaga zarezerwowania terminu wizyty poprzez stronę www.rezerwacje.um.warszawa.pl lub pod nr telefonu 224435069.

WAŻNE! Właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych nie składają osobiście deklaracji, a opłaty rozliczają z zarządcą budynku.

Do 31 marca 2021 r. obowiązują terminy i zasady związane z opłatą ryczałtową realizowaną na podstawie deklaracji złożonej po 1 marca 2020 roku.