Uwaga - zmiana! Od kwietnia 2021 r. będziesz mieć wpływ na to, ile zapłacisz za śmieci. 1 m3 wody - 12,73 zł za śmieci. Zużywasz 2,5 m3 wody? Nowa opłata to 31,82 zł.Uwaga Mieszkańcy!
Do 10 maja br. – w związku ze zmianą systemu naliczania opłat za śmieci, która weszła w życie od kwietnia 2021 r., właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia NOWEJ DEKLARACJI.
Obowiązek ten dotyczy właścicieli budynków jednorodzinnych, a także zarządców nieruchomości wspólnych, m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
Wzory nowych deklaracji oraz kreator ułatwiający wypełnienie deklaracji dostępne są na stronie https://warszawa19115.pl/-/deklaracje
Opłata będzie liczona na podstawie średniego zużycia wody z 6 kolejnych miesięcy z okresu ostatniego roku.
WAŻNE!! Właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych nie składają osobiście deklaracji, a opłaty rozliczają z zarządcą budynku.
Deklarację można złożyć również przez:
- platformę ePUAP2-  drogą pocztową - do Urzędu Dzielnicy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby właściciela nieruchomości.
- w Wydziałach Obsługi Mieszkańców Urzędów Dzielnic.