Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 27 maja 2021 r. (czwartek) o godzinie 18:30.

Komisja odbędzie się w trybie posiedzenia zdalnego.

Porządek obrad wraz z komunikatem o organizacji posiedzenia zamieszczamy w załączeniu.