Na białym tle napis: złote zasady ochrony skóry, 7 żółtych kwadratów, a na nich parasol, pod nim napis Unikaj słońca miedzy godz. 11.00 a 16.00, przekreślone solarium i napis unikaj korzystania z solarium,  na kolejnym kapelusz i napis nos czapke lub kalpelkusz zakrywajaca kark i uszy, na kolejnym  krem i napis stosuj kremy z filtrem SPF, na kolejnym biała koszula i napis wybieraj odzież zakrywająca ramiona, na kolejnym okulary przeciwsłoneczne i napis noś okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV, na kolejnym postać lekarki i napis regularnie kontroluj znamiona u lekarza specjalisty

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że Urząd Dzielnicy Wilanów przystąpił do ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021, którego realizacja wpisuje się w obszar drugi Narodowej Strategii Onkologicznej przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2020 roku tj. Inwestycje w edukację, prewencja pierwotna i styl życia-Ograniczanie zachorowalności na nowotwory przez redukcję ryzyka w zakresie profilaktyki pierwotnej nowotworów. Zrealizowanie  założonych celów jest możliwe wyłącznie poprzez powszechną edukację prozdrowotną i promocję zdrowego stylu życia. odbywa się to poprzez wprowadzenie zajęć o zdrowiu w szkołach dla klas 7 i 8 np.: zrealizowanie zajęć z uczniami tych klas w liczbie 1 jednostki lekcyjnej na oddział klasowy.

W Wilanowie do programu przystąpiły 3 szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego oraz Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja Rataja.