30 września 2019 r. rozpoczynamy realizację Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Miasta Stołecznego Warszawy.

Co jest celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019?

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

lub osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (bądź równoważnym), którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

Z jakich form wsparcia można skorzystać?

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w trzech modułach:

Moduł I - Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscu zamieszkania osoby korzystającej;

Moduł II - Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w mieszkaniu chronionym w formie pobytów 7 lub 14 dniowych, jako rozszerzenie usług opiekuńczych;

Moduł III - Usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Od 30 września 2019 r. możesz złożyć wniosek do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej, w przypadku zamieszkania na terenie dzielnicy Wilanów do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów z siedzibą przy ul. Przyczółkowej 27a.
Nabór wniosków na usługi w ramach Modułu II trwa od 30 września 2019 r. do 8 października 2019 r.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 będzie realizowany do końca 2019 r.

Więcej informacji: www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl, na stronach internetowych miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic.

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą przy ul. 6-go sierpnia 1/5 w Warszawie, oferuje swoją nieodpłatną pomoc mieszkańcom Warszawy będącym w sytuacji:

  • utraty, żałoby,
  • kryzysu rodzinnego i małżeńskiego,
  • zagrożenia samobójstwem,
  • oświadczenia przestępstwa,
  • wypadków i katastrof,
  • przemocy seksualnej,
  • przemocy w rodzinie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w podanym linku

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż wykaz miejsc, w których można uzyskać pomoc na terenie m.st. Warszawy w 2019 r. oraz oferta programów kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanych w 2019 r. na terenie m.st. Warszawy dostępne są na stronie Urzędu m.st. Warszawy:  http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/przeciwdzialanie-przemocy/gdzie-znalezc-pomoc

 

Informujemy o podjęciu uchwały nr 75/V/2019 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 6.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy na 2019 rok Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyczółkowej 27A prowadzonego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.

 

Szanowni Państwo,
są miejsca w Warszawie, które działają nie tylko dla zysku. Tworzone przez ludzi i dla ludzi. Codziennie z nich korzystamy. Na Mapie Społecznych Miejsc Warszawy zebraliśmy ponad 160 miejsc prowadzonych w Warszawie przez fundacje, stowarzyszenia i spółdzielnie socjalne, z których stałej oferty mogą skorzystać warszawiacy. Niektóre z nich zajmują się tematyką bliską Państwa jednostce, inne działają w tej samej dzielnicy. Będziemy wdzięczni za przekazanie dalej poniższej informacji, by jak najwięcej osób usłyszało o tym, ile dobrego robią w Warszawie organizacje społeczne. Jeśli znają Państw miejsca, których brakuje na Mapie, będziemy wdzięczni za informację: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kampanię Społeczne Miejsca Warszawy prowadzi Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (projekt współfinansuje m.st. Warszawa. Link do mapy dostępny jest tutaj.